Dead Genesis

BEER_GRANT_KILPAILU_/_COMPETITION: Black Metal Band Logo

DEAD GENESIS KALJA-APURAHA /// DEAD GENESIS BEER GRANT

OHJEET::
# Suunnittele ja toteuta fiktiivisen BLACK METAL -yhtyeen LOGO.
# Lähetä kuva logosta osoitteeseen info (Ä) deadgenesis.com viimeistään 31.1.2018.

SÄÄNNÖT::
# Toteutustapa on vapaa, mutta lopputuotteen on oltava kuva tai valokuva.
# Kirjoita ja kerro myös yhtyeen nimi (ellei se selviä logosta) sekä pieni kuvaus yhtyeestä ja sen musiikista.

PALKINNOT::
   1. palkinto: Apuraha olueen tai muuhun valinnaiseen juomaan + Dead Genesis -tuotteita
   2.–n. palkinto: Dead Genesis -tuotteita

SITTEN::
# Jokainen kilpailuun osaa ottanut logo julkaistaan Internet-kuvakokoelmassa Dead Genesis -sivustolla.

////

INSTRUCTIONS::
# Design and implement the fictional BLACK METAL LOGO.
# Send a photo of the logo to info (Ä) deadgenesis.com by 31.1.2018 at the latest.

CODE::
# The mode of delivery is free, but the end product must be a picture or a photo.
# Type and also tell the band name (if it does not clear from the logo) and a small description of the band and its music.

AWARDS ::
    1st prize: A grant for beer or other optional drinks + Dead Genesis products
    2.-n. award: Dead Genesis

THEN::
# Every competitor who has taken part in a competition will be published in the Internet Image Collection on Dead Genesis.